Sekretesspolicy

Hur vi samlar, lagrar, överför och använder data från användare

Hos AudienceProject erkänner vi fullt ut att all information som samlas in online ska skyddas. Denna sekretesspolicy beskriver de viktigaste aspekterna av hur vi samlar in, lagrar, överför och använder de data vi samlar in. Hur kan du ändra eller kontrollera vad som samlas in? Och hur kan du kontakta AudienceProject om du har några frågor eller problem?

Hur använder vi den insamlade informationen?

Insamlad information och tillhörande enhets-ID kan användas av AudienceProject för olika ändamål för att tjäna våra kunder. Omfattningen av vårt kontrakt med de enskilda kunderna dikterar vilken av följande tjänster data kan användas för.

Marknads- och medieforskning

AudienceProject är ett marknadsundersökningsföretag och den insamlade informationen används för marknads- och medieforskningsändamål.

AudienceProject ger information om webbplatser och webbutvärderingar till kunder runt om i världen. När en besökare på en viss webbplats med en AudienceProject-tjänst i drift slutför en undersökning, matas informationen till en onlinerapport som finns tillgänglig för webbplatsägaren. Denna rapport ger information om webbplatsens kvalitet och användning. Endast fullständigt anonymiserade data är tillgängliga för webbplatsens ägare.

Dessutom används de data som du tillhandahåller om en viss webbplats, i aggregerad form, för att skapa riktmärken som används vid jämförelse med andra deltagande (för att rangordna webbplatser enligt användbarhetsprestanda).

Uppgifterna används också för att ge våra kunder en omfattande profil av besökare till viss media eller ett visst program. Besöksprofilen gör att våra kunder kan identifiera vilket innehåll som är populärt i specifika demografiska eller intressedefinierade målgrupper.

När undersökningen avslutas bjuds varje deltagare in att delta i en opinionspanel där medlemmarna då och då blir inbjudna att delta i undersökningar om vilka filmer de tycker om att se, attityder om den globala finanskrisen eller hur de känner om immigrationsfrågor. De kan också bli ombedda att dela sin åsikt i nyhetsundersökningar inom ett stort urval av de viktigaste, aktuella händelserna. Ämnet för de specifika undersökningarna bestäms av våra kunder.

Opinionspanelerna kan drivas av dotterbolag till AudienceProject eller paneler som drivs av en tredje part. Om panelen drivs av ett dotterbolag till AudienceProject används bakgrundsdata för att rikta in undersökningar mot specifika åldersgrupper eller liknande.

Målgruppsvalidering

Dessutom använder vi enhets-ID:n för att samla in data om vilket innehåll som nås på internet och i applikationer. Bannerannonskampanjer, textannonskampanjer och mer. Genom att registrera vilka enhets-ID:n som utsätts för specifika reklamkampanjer kan vi verifiera och granska effekten av onlinekampanjer när det gäller att nå specifika, önskade målgrupper. Dessa rapporter brukar användas för att planera, optimera och dokumentera effekten av annonseringskampanjer online.

Synlighet

Vi ger också våra kunder uppskattningar om synligheten av onlineinnehåll och onlineannonseringar. En stor del av onlineannonsering laddas men blir aldrig sedd av någon på grund av att användare inte skrollar igenom alla sidor på en webbplats. Vi mäter och rapporterar den synbara delen av specifikt onlineinnehåll för att hjälpa våra kunder att fatta bättre beslut om att matcha rätt innehåll till rätt användare.

Bedrägeridetektering

Vi hjälper våra kunder att upptäcka bedrägerier på sina webbsidor och i sina kampanjer. Annonsbedrägeri är en typ av bedrägeri där gärningsmannen lurar annonsörer att betala för något som är värdelöst för dem, till exempel falsk trafik, klick eller falska kundämnen (leads) som genereras av onlinerobotar istället för riktiga människor. Association of National Advertisers (ANA) senaste Bot Baseline-rapport uppskattar att annonseringsbedrägerier kommer att kosta företag uppskattningsvis 6,5 miljarder dollar globalt bara i år.

Webbanalys

Webbanalys är insamling, rapportering och analys av data från webbsidor och appar för att förstå och optimera webbplats- och applikationsanvändning.

Analysplattformar mäter aktivitet och beteende på en webbsida eller i en app. Till exempel: hur många användare som besöker, hur länge de stannar, hur många sidor de besöker, vilka sidor de besöker och om de kommer dit genom att följa en länk eller inte. Företag använder sig av webbanalysplattformar för att mäta och riktmärka en webbsidas prestanda och titta på de nyckeltal som driver verksamheten, såsom omvandlingsfrekvens.

Varför är webbanalys viktig? Webbanalyser tillhandahåller insikter och data som kan användas för att skapa en bättre användarupplevelse för besökare på webbsidan.

True Frequency

Fler och fler människor använder fler och fler enheter för att komma ut på internet. Medan de flesta webbanalyslösningar mäter antalet enheter (bärbara datorer, smartphones, surfplattor osv.) som har interagerat med en viss webbsida eller app, försöker vi hjälpa våra kunder att konvertera numret till riktiga människor för att få ett mer exakt antal läsare. Om våra kunder har mätt 200 000 enheter som besöker deras hemsida, behöver de veta om det var 100 000 personer som besökte hemsidan från både sina smartphones och bärbara datorer, eller om 200 000 enskilda personer besökte webbsidan. Dessa mätvärden hjälper media och annonsörer att förstå sina sanna läsarantal.

Skräddarsytt innehåll och intressebaserad annonsering

Vi utnyttjar också enhetens ID och webbläsardata för att bygga upp profiler av användare som innehåller icke-personligt identifierbar information offentligt som vi också kan dela med våra partners – till exempel bokförlag, annonsörer som kan använda informationen för att visa riktade annonser eller skräddarsytt innehåll. Syftet är att kunna visa mer relevant innehåll och mer relevanta annonser för varje enskild användare.

Medan information som samlas in genom undersökningen kan användas för att träna och verifiera slumpmässiga användarprofiler, utnyttjar vi inte den information som faktiskt lämnats i undersökningssvar för detta ändamål.

Inlärning och validering för AI-modeller

Modeller för artificiell intelligens och maskininlärning används i allt högre grad för att optimera användarupplevelsen för både appar och webbsidor.

Vi hjälper våra kunder att förbättra sina AI-modeller genom att ge dem datamängder för både träning och validering.

• En träningsdatamängd är en datamängd av exempel som används för att lära AI-modellen önskat beteende.
• En valideringsdatamängd är en uppsättning exempel som används för att validera precisionen och noggrannheten hos AI-modellen när den har skapats.

Aggregerad och anonymiserad information

Om informationen aggregeras eller avidentifieras så att den inte längre är rimligt associerad med en identifierad eller identifierbar fysisk person, kan AudienceProject använda den för alla affärsändamål.

Vilken information samlar vi in?

AudienceProject samlar in och lagrar olika typer av data beroende på vilken produkt eller tjänst du interagerar med. Våra kunder kan använda AudienceProjects tjänster för att samla in information på tre olika sätt:

1. Aktiv användardatainsamling
2. Passiv användardatainsamling
3. Data från tredje part

Vi går igenom de olika tjänsterna och informationen som samlas in:

Aktiv användardatainsamling

Undersökningar. AudienceProject samlar in och lagrar data från svaren på frågeformulären för varje person som deltar i en undersökning. Denna information kan inte i sig användas för att identifiera enskilda svaranden med namn och/eller adress, men den kan kopplas till specifika webbläsare eller appar (den enhet från vilken undersökningen genomfördes) med hjälp av cookies, lokal lagring eller mobilannons-ID.

Feedbackforum. AudienceProject samlar in och lagrar data från kommentarer och idéer som ges av varje person som bestämmer sig för att använda feedbackforumet. Information som ges i feedbackforumet kan användas för att identifiera enskilda användare med det angivna namnet och/eller e-postadressen. Och den kan kopplas till specifika webbläsare eller appar (den enhet från vilken feedbacken ges) genom att använda cookies, lokal lagring eller mobilannons-ID.

Prenumeration på nyhetsbrev. AudienceProject hjälper våra kunder att generera prenumerationer på nyhetsbrev. Om du väljer att anmäla dig till ett nyhetsbrev via en undersökning från AudienceProject, kommer vi (med ditt tillstånd) att ge kunden din e-postadress, ditt kön, din ålder och ditt postnummer.

Passiv användardatainsamling

Vi samlar passivt in olika typer av statistik:

• Vi samlar in information om vad för onlineinnehåll du besöker.
• Vi samlar in information om vad för onlineinnehåll som visas.
• Vi samlar in och lagrar information om tid spenderad med olika typer av onlineinnehåll.

Denna information kan inte i sig användas för att identifiera enskilda svaranden med namn och/eller adress, men den kan kopplas till specifika webbläsare eller appar (den enhet från vilken undersökningen genomfördes) med hjälp av cookies, lokal lagring eller mobilannons-ID.

Data från tredje part

Då och då kan våra kunder ge oss information om händelser eller information från kunder genom de av sina analysverktyg som finns installerade på webbsidan eller i appen. Sådan händelsedata kan härröra från CRM-system, försäljningsverktyg, annonsservrar, analysverktyg osv.

Hur samlar vi in information?

Information samlas in genom användningen av undersökningar, vårt feedbackforum, cookies och identifierare (enhets-ID), javascript, bilder och pixeltaggar.

Var och en av de ovanstående genererar loggfiler som innehåller datum-/tidsstämplar, IP-adresser, enhetstyp, webbläsartyp, operativsystem, internetleverantör, hänvisnings-/utgångssidor, enhets-ID och/eller annonserings-ID, lokala delade objekt och händelse-/clickstreamdata.

Aktiv datainsamling samlar in data genom enkäter och undersökningar som kan distribueras via webbsidor, appar eller e-post (om ett tillstånd finns).

Informationen som samlas in via våra tjänster är dessutom berikad för att generera ytterligare metadata som innehåller GeoIP, Human Robot prob, mänsklig frekvens, hushållsfrekvens

Definitioner av informationstyp:

IP-adress (Internet Protocol), är en unik nummerföljd som automatiskt tilldelas din enhet närhelst du går ut på internet

Spårningsskript, vilka är elektroniska filer som tillåter en webbsida att räkna användare som har besökt sidan eller för att komma åt vissa cookies

Spårningspixlar, även kända som tydliga GIF-filer, beacons eller spotlight-taggar, är en metod för att skicka information från användarens dator till en tredje parts webbsida

Lokala delade objekt, såsom Flash-cookies och Lokal lagring, till exempel HTML5

Enhetsidentifiering ("ID"), är ett särskiljande nummer som är associerat med en smartphone eller liknande mobil enhet, men som skiljer sig från en hårdvaras serienummer

Annonserings-ID, som är ett unikt identifikationsnummer som kan återställas av användare, för annonsering kopplad till en enhet (t.ex. iOS använder Identifier for Advertising (eller "IDFA") och Android använder Google Advertising ID)

GeoIP, ungefärlig fysisk plats (till exempel på land-, stad- eller postnummernivå) för en användares dator eller enhet som härrör från IP-adressen till en sådan dator eller enhet

HumanRobot, en slumpmässig klassificering av sannolikheten för att en webbplatsbesökare är en riktig människa gentemot en skript/onlinerobot skapad med det enda syftet att skapa falsk trafik.

Mänsklig frekvens, antalet gånger en person besökte ett visst onlineinnehåll. De flesta webbanalyslösningar rapporterar bara enhetsfrekvens. Vi uppskattar den mänskliga frekvensen.

Hushållsfrekvens, antalet gånger en person från samma hushåll besökte ett visst onlineinnehåll. De flesta webbanalyslösningar rapporterar bara enhetsfrekvens. Vi uppskattar hushållets frekvens.

Varför använder vi cookies och mobilannons-ID?

En cookie är en liten textfil som skickas till din dator via din webbläsare när du besöker vissa webbplatser. Tänk på en cookie som ett ID-kort som är unikt för en viss webbläsare. Cookiens jobb är att meddela webbplatsen när du återvänder till den. Vanligtvis är syftet att låta webbplatsen komma ihåg något om din enhet vid en senare tidpunkt.

Cookies ska inte förväxlas med virus eller program som kan utföras på din dator. Cookies är inte i sig själva skadliga. De är bara textfiler som tillåter en webbplats att lagra en begränsad mängd text.

De flesta webbplatser använder cookies. Cookies kan berätta för webbplatsen hur ofta du besöker specifika webbsidor, vilket i sin tur hjälper tidningar etc. att avgöra vilken typ av information du tycker är intressant.

Cookies används också i många onlineinköpssystem för att hålla reda på de föremål som du har lagt i den virtuella kundvagnen.

Antalet gånger du besökte en webbplats

Har du någonsin undrat hur YouTube kan minnas volymen på videospelaren varje gång du kommer tillbaka för att titta på fler videoklipp? Det är cookies som skapar magin.

Har du någonsin erbjudits möjligheten att få en hemsida att komma ihåg ditt användarnamn och kanske ditt lösenord, så att du inte behöver logga in varje gång du kommer tillbaka? Återigen är svaret cookies.

Cookies och enhets-ID:n tillåter oss att koppla ihop information med en viss enhet. Utan cookies eller mobilannons-ID:n kunde inte onlineinköpsystemet bestämma vilket föremål som sattes i vilken kundvagn. Eller om 20 sidvisningar genererades av 20 enheter eller en enhet? Om volymen på videon ska stängas av för en enhet eller för alla enheter?

AudienceProject använder flera typer av cookies beroende på vilken enhet och vilket operativsystem det gäller, eftersom olika system kräver olika typer av cookies.

Vi har tidigare haft klagomål om inbjudningar till undersökningar som fortsätter att dyka upp även efter att användarna valt att inte delta i undersökningen. I de flesta fall var problemet relaterat till programvara som hela tiden tog bort webbläsarcookies från användarens dator. Utan cookien kan vi inte registrera avslag eller användare som redan har deltagit. För att hantera detta problem använder vi också lokal lagring som gör att vi kan behålla din karantänstatus. När du bestämmer dig för att inte delta i en undersökning vill vi respektera det önskemålet.

Mobila enheter såsom smartphones och surfplattor brukar använda antingen webbläsarcookies, lokal lagring eller mobilannons-ID, medan stationära datorer ofta använder webbläsarcookies och/eller lokal lagring för att lagra användar-ID:n.

Vilka domäner används för cookies? Userreport.com och tillhörande underdomäner såsom tag.userreport.com, *.userreport.com eller ics.userreport.com

Vilken information ger vi till tredje parter?

Vi kan dela information med tredje parter såsom, inklusive men inte begränsat till, företag som köper våra marknadsundersökningar: loggdata insamlad på webbplatser som taggats med taggar för AudienceProject, samt aggregerad, anonymiserad information som härrör från analysen av sådan loggdata för en rad olika media- och marknadsundersökningsändamål.

Dessutom kan vi använda, med svarandens samtycke, hens framtagna bakgrundsinformation i kombination med den angivna e-postadressen och webbläsarhistorik för att initiera marknadsundersökningar. Informationen används för att rikta undersökningar mot, exempelvis, specifika ålders- eller könsgrupper.

Vi utnyttjar också insamlade webbläsardata för att bygga upp användarprofiler som innehåller icke-personligt identifierbar information offentligt, som vi också kan dela med våra partners – till exempel bokförlag, annonsörer (som kan använda informationen för att visa riktade annonser eller skräddarsytt innehåll) eller associerade hemsidor. Vi utnyttjar inte den information som faktiskt lämnats i undersökningssvar för inriktningsändamål.

Tjänsteleverantörer. Vi kan anlita tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta våra tjänster, för att tillhandahålla tjänsterna å våra vägnar, för att utföra tjänster relaterade till administrationen av tjänsterna (inklusive, men inte begränsat till, underhåll, hosting och databashantering samt administration). Dessa tredje parter har tillgång till din personligt identifierbara information och loggdata endast för att utföra dessa uppgifter å våra vägnar, och är skyldiga att inte avslöja eller använda den för något annat syfte.

Om delning av uppgifter (enligt vårt bästa omdöme) anses nödvändigt för att följa relevanta lagar och upprätthållande av lagar. AudienceProject samarbetar med statliga och brottsbekämpande tjänstemän och privata parter för att upprätthålla och följa lagen. Vi avslöjar information och loggdata till myndigheter, polismän eller privata parter eftersom vi, enligt vår bestämmanderätt, anser att det är nödvändigt eller lämpligt att svara på fordringar och rättsliga processer (inklusive men inte begränsade till stämningar), för att skydda UserReports, eller tredje parts, egendom och rättigheter, för att skydda allmänheten eller individer, eller för att förhindra eller stoppa alla aktiviteter som vi anser vara, eller riskerar att vara, olagliga eller bestraffningsbara

AudienceProject kan sälja, överföra eller på annat sätt dela vissa eller alla dess tillgångar, inklusive information och loggdata, i samband med sammanslagning, förvärv, omorganisation eller försäljning av tillgångar eller i händelse av konkurs. Du och alla andra användare kommer att få möjligheten att avstå från sådan överföring om den nya entitetens planerade behandling av din information skiljer sig väsentligt från det som anges i denna sekretesspolicy.

Hur kan du ändra eller kontrollera vad som samlas in?

Du kan hantera de typer av data som AudienceProject samlar in, få hjälp att ta bort dina enhets-ID:n eller kontakta oss för mer information via vår integritetsportal. Följ länken nedan för att se alternativen:

http://privacy.audienceproject.com/

Hur denna sekretesspolicy kan ändras.

Vi kan ändra denna sekretesspolicy då och då, och alla ändringar gäller från och med publicering. Om vi ​​anser att det finns en väsentlig förändring av denna sekretesspolicy eller vår datainsamling- och användningspraxis, kommer vi att ange på våra webbplatser att vår sekretesspolicy har ändrats innan förändringen tar effekt. Den då publicerade versionen av sekretesspolicyn ersätter alla tidigare versioner. Din fortsatta åtkomst till eller användning av någon av tjänsterna anses vara ditt godkännande av sekretesspolicyn.

Vi uppmanar dig att komma tillbaka till den här webbsidan och granska denna sekretesspolicy regelbundet så att du fortfarande är medveten om de villkor som gäller för dig.

Annan användbar information om din integritet

Inbyggd integritet

Analys- eller annonsteknikindustrin behöver aldrig veta vem du egentligen är. Analys eller annonsteknik (Ad Tech) behöver inte veta vad ditt riktiga namn är, vad dina föräldrars riktiga namn är, din faktiska gatuadress eller någon annan information som identifierar dig som dig för en annan människa.

Analys och annonsteknik drivs av algoritmer och dessa algoritmer fungerar i ett abstrakt utrymme där din sanna identitet inte är viktig. De flesta annonstekniker känner till dig som ett slumpmässigt tilldelat nummer. Alla dina intressen är också representerade av slumpmässiga nummer. Platsen där du bor, men ändå en annan. Ad tech-algoritmer bryr sig bara om förhållandet mellan dessa siffror, inte vad siffrorna faktiskt representerar i den verkliga världen.

Så här fungerar det: du blir tilldelad ett slumpmässigt nummer, t.ex. 123, som representerar dig. Sedan försöker analyser och annonsteknik att koppla ditt nummer, 123, med numren på lådor som representerar produkter eller tjänster som du kanske är intresserade av. Till exempel kan låda A vara människor som behöver en semester och låda B kan vara människor som kan frestas att köpa en ny BMW. Helst ska en koppling formas mellan 123 och A, om du verkligen behöver en semester och någon verkligen vill sälja semestern till dig.

Från analyser och annonsteknikens perspektiv är numret 123 kopplat till lådan A. Algoritmen behöver inte använda etiketter såsom "Alice Anderson" eller "Bob Biermann", eftersom siffrorna 1 och 2 får jobbet gjort lika bra – ur en matematisk synvinkel

Vid någon tidpunkt blir din sanna identitet intressant, långt efter att annonstekniken har försvunnit. Vid någon tidpunkt kan någon (t.ex. en människa eller en robot) behöva skriva ut ditt riktiga namn och gatuadress på en kartonglåda, lägga i produkten du beställde och skicka den via DHL. Men innan den exakta tidpunkten är ditt namn, din gatuadress eller någon annan personligt identifierbar information helt betydelselös. Ingen bryr sig och ingen reklamalgoritm behöver veta.

AudienceProjects hela plattform har utformats kring denna princip. Enheter och personer tilldelas slumpmässiga nummer, vi samlar inte in eller lagrar personliga identifierare om det inte finns tydligt samtycke och ett tydligt syfte med en sådan datainsamling. Data anonymiseras som standard av våra system.

Datalagring

Tiden vi behåller information varierar beroende på informationens användning. I vissa fall finns det lagliga krav för att behålla data under en minimiperiod. Om det inte finns ett specifikt juridiskt krav för att vi ska behålla informationen planerar vi att inte behålla den längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ett legitimt affärsbehov.

Barn

Tjänsterna är inte avsedda att användas av barn, särskilt de som är under 13 år. Ingen under 13 år bör ge ut någon personlig information genom enkäter eller använda våra feedbackforum. Om det upptäcks att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13, tar vi omedelbart bort informationen.

Var och hur lagras data från tjänsterna?

AudienceProject-systemen är konstruerade och byggda med dataskydd som en av dess viktigaste beståndsdelar. Våra data lagras av ledande tredje part databasleverantörer och kan inte nås av någon annan person eller system. Dessutom har AudienceProjects anställda med tillgång till data för tillhandahållande av tjänster för kunder eller systemutveckling, ändamålsenligt informerats om vad som utgör acceptabel databehandling.

Du kan läsa mer om våra tekniska och företagsskyddsåtgärder http://gdpr.audienceproject.com/

Hur kan du kontakta AudienceProject?

Om du har några frågor eller bekymmer angående denna sekretesspolicy? Eller vår behandling av dina personuppgifter? Vänligen skriv till oss genom att mejla privacy@audienceproject.com
eller via post till:

AudienceProject Aps
Ryesgade 3 F, våning 3
2200 Köpenhamn
Danmark
Version 1.1