Privatlivspolitik

Hvordan vi indsamler, lagrer, overfører og bruger oplysninger fra brugere

Hos AudienceProject anerkender vi fuldt ud, at al information, der indsamles online, skal beskyttes. Dette dokument om privatlivspolitik beskriver de vigtigste elementer af, hvordan vi indsamler, gemmer, overfører og bruger de oplysninger, vi indsamler. Hvordan kan du ændre eller kontrollere, hvad der indsamles? Og hvordan kan du kontakte AudienceProject vedrørende eventuelle spørgsmål eller bekymringer, du måtte have?

Hvordan bruger vi de indsamlede oplysninger?

Indsamlede oplysninger og det tilhørende enheds-id kan bruges af AudienceProject til forskellige formål for at betjene vores kunder. Omfanget af vores kontrakt med de enkelte kunder dikterer, hvilke af de følgende tjenester deres oplysninger kan blive brugt til.

Markeds- og medieforskning

AudienceProject er et markedsundersøgelsesselskab, og de indsamlede oplysninger bruges til markeds- og medieforskningsformål.

AudienceProject leverer information om hjemmesider og hjemmesideevalueringer til kunder over hele verden. Nærmere bestemt, når en besøgende på en given hjemmeside med AudienceProject-tjenesten i drift fuldfører undersøgelsen, indføres oplysningerne i en online-rapport, der er tilgængelig for hjemmesidens ejer. Denne rapport indeholder oplysninger om kvaliteten og brugen af ​​webstedet. Kun fuldt anonymiserede oplysninger er tilgængelige for hjemmesidens ejer.

Derudover bruges de oplysninger, du leverer til en given hjemmeside, i samlet form til at oprette benchmarks, som du kan sammenligne andre deltagere med (for at rangere hjemmesider efter brugervenlighed).

Oplysningerne bruges også til at give vores kunder en omfattende profil af besøgende til et givet medie eller program. Besøgende-profilen gør det muligt for vores kunder at identificere, hvilket indhold der er populært i specifikke demografiske eller interessedefinerede målgrupper.

Ved afslutningen af ​​undersøgelsen vil hver respondent blive inviteret til at deltage i et opinionspanel, hvor medlemmerne fra tid til anden vil blive inviteret til at deltage i undersøgelser om, hvilke film de kan lide at se, holdninger til den globale finanskrise eller deres følelser i forbindelse med indvandringsproblemer. De kan også blive bedt om at dele deres holdning i nyhedsundersøgelser om en bred vifte af de vigtigste aktuelle anliggender. Emnet for de specifikke meningsmålinger er fastsat af vores kunder.

Opinionspanelerne kan drives af datterselskaber til AudienceProject eller paneler, der drives af tredjeparter. Hvis panelet drives af et datterselskab til AudienceProject, bruges baggrundsoplysningerne til at målrette undersøgelserne til bestemte aldersgrupper eller lignende.

Audience-validering

Derudover bruger vi enheds-id'er til at indsamle oplysninger, om hvilket indhold der benyttes på internettet og i applikationer. Bannerannoncekampagner, tekstannoncekampagner med mere. Ved at registrere, hvilke enheds-id'er, der udsættes for bestemte reklamekampagner, kan vi validere og revidere effekten af ​​onlinekampagner med hensyn til at nå specifikke ønskede målgrupper. Disse rapporter bruges som regel til at planlægge, optimere og dokumentere effekten af ​​onlinereklamekampagner.

Visningsgrad

Vi leverer også estimater af visningsgraden af onlineindhold og onlinereklame til vores kunder. En stor del af onlinereklame bliver indlæst men bliver faktisk aldrig set af nogen, eftersom brugerne ikke scroller gennem alle sider på en hjemmeside. Vi måler og rapporterer den viste andel af særligt online-indhold for at hjælpe vores kunder med at træffe bedre beslutninger i forhold til at matche det rigtige indhold til den rette bruger.

Sporing af bedrageri

Vi hjælper vores kunder med afsløre bedrageri på deres hjemmesider og kampagner. Annoncesvig er en form for bedrageri, hvor gerningsmanden narrer annoncører til at betale for noget der er værdiløst for dem, som falsk trafik, falske klik eller falske leads, genereret af online robotter i stedet for rigtige mennesker. Sammenslutningen af nationale annoncørers (ANA) seneste Bot-basisrapport anslår, at reklamebedrageri vil koste virksomheder omtrent $6,5 milliarder på verdensplan i år.

Webanalyse

Webanalyse er indsamling, rapportering og analyse af hjemmeside- og applikationsdata med det formål at forstå og optimere brugen af hjemmesider og applikationer.

Analyseplatforme måler aktivitet og adfærd på en hjemmeside eller i et program, for eksempel: hvor mange brugere besøger, hvor længe de bliver, hvor mange sider de besøger, hvilke sider de besøger, og om de ankommer ved at følge et link eller ej? Virksomheder bruger webanalyseplatforme til at måle og benchmarke hjemmesidens ydeevne og se på de vigtigste præstationsindikatorer, der driver deres forretning, såsom købskonverteringsfrekvens.

Hvorfor er webanalyse vigtigt? Hjemmesideanalyser giver indsigt og data, som kan bruges til at skabe en bedre brugeroplevelse for besøgende på hjemmesiden.

Faktisk hyppighed

Flere og flere mennesker bruger flere og flere enheder til at få adgang til internettet. Mens de fleste webanalyseløsninger måler antallet af enheder (bærbare computere, smartphones, tablets osv.), der har interageret med et bestemt websted eller program, forsøger vi at hjælpe vores kunder med at konvertere dette tal til virkelige mennesker for at få et mere nøjagtigt brugerantal. Hvis vores kunder har målt 200.000 enheder, der besøger deres hjemmeside? De skal vide, om der var tale om 100.000 personer, der gik ind på deres hjemmeside fra både smartphones og bærbare computere? Eller 200.000 personer, der gik ind på hjemmesiden? Disse målinger hjælper medier og annoncører med at forstå deres faktiske brugerantal.

Personligt indhold og interessebaseret annoncering

Vi bruger også enheds-id'et og den indsamlede browser-data til at opbygge profiler på brugere, der indeholder ikke-personligt identificerbare oplysninger offentligt, og vi kan desuden dele det med vores partnere - såsom udgivere eller annoncører, der kan benytte disse oplysninger til at vise dig målrettede annoncer eller personligt tilpasset indhold. Formålet er at kunne vise mere relevant indhold og mere relevante annoncer til hver enkelt bruger.

Mens oplysninger, der er indsamlet gennem undersøgelsen, vil kunne anvendes til at oplære og validere sandsynlighedsberegnende brugerprofiler, vil vi ikke gøre brug af de oplysninger, der faktisk opgives i besvarelserne til dette formål.

AI model-træning og -validering

Kunstig intelligens- og maskinelæringsmodeller bliver i stigende grad anvendt til at optimere brugeroplevelsen af både applikationer og hjemmesider.

Vi hjælper vores kunder med at forbedre deres AI-modeller ved at give dem datasæt til både oplæring og validering.

Et oplæringsdatasæt er et datasæt med eksempler, der bruges til at lære AI-modellen den ønskede adfærd.
Et valideringsdatasæt er et sæt eksempler, der bruges til at validere præcisionen og nøjagtigheden af ​​AI-modellen, når den er blevet oprettet.

Samlet og anonymiseret information

Hvis oplysninger samles eller afkendes, så det ikke længere er rimeligt forbundet med en identificeret eller identificerbar fysisk person, kan AudienceProject bruge det til ethvert forretningsformål.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

AudienceProject indsamler og gemmer forskellige typer oplysninger, afhængigt af hvilket produkt eller tjeneste du interagerer med. Vores kunder kan bruge AudienceProject-tjenester til at indsamle information på tre forskellige måder:

1.  Aktiv bruger-dataindsamling
1. Passiv bruger-dataindsamling
1.  Data leveret af tredjepart

Vi vil gennemgå de forskellige tjenester og oplysninger, der indsamles:

Aktiv bruger-dataindsamling

Undersøgelser. AudienceProject indsamler og gemmer dataene fra svar på spørgeskemaet for alle personer, der deltager i en undersøgelse. Disse oplysninger kan ikke i sig selv bruges til at identificere individuelle respondenter efter navn og/eller adresse, men det kan knyttes til bestemte browsere eller applikationer (den enhed, som undersøgelsen besvares fra) ved hjælp af cookies, lokal lagring eller mobilannoncør-id'er.

Feedback-forum. AudienceProject indsamler og gemmer oplysningerne fra kommentarer og ideer fra alle personer, der vælger at bruge feedback-forum. Disse oplysninger i feedback-forumet kan bruges til at identificere individuelle brugere ved hjælp af det angivne navn og/eller den angivne e-mail-adresse. Og det kan kobles til specifikke browsere eller applikationer (den enhed, som feedbacken gives fra) ved hjælp af cookies, lokal lagring eller mobilannoncør-id'er.

Nyhedsbrevstilmeldinger. AudienceProject hjælper vores kunder med at generere nyhedsbrevstilmeldinger. Hvis du vælger at tilmelde dig et nyhedsbrev gennem en undersøgelse, der er hostet af AudienceProject, vil vi (med din tilladelse) give kunden din e-mail-adresse, dit køn, din alder og dit postnummer.

Passiv bruger-dataindsamling

Vi indsamler forskellige typer statistikker passivt:

indsamler oplysninger om, hvilket online indhold du besøger.
indsamler oplysninger om, hvilket online indhold der vises in-view.
indsamler og lagrer oplysninger om tiden, der bruges til at benytte forskellige typer online indhold.

Disse oplysninger kan ikke i sig selv bruges til at identificere individuelle respondenter efter navn og/eller adresse, men det kan knyttes til bestemte browsere eller applikationer (den enhed, som undersøgelsen besvares fra) ved hjælp af anonymiserede id'er, gemt i cookies, lokal lagring eller mobilannoncør-id'er.

Data leveret fra tredjepart

Fra tid til anden kan vores kunder give os oplysninger om hændelser eller kundeafledte oplysninger gennem deres analyseværktøjer, der er installeret på hjemmesiden eller in-app. Sådanne hændelsesdata kan stamme fra CRM-systemer, salgsværktøjer, annonceservere, analyseværktøjer mv.

Hvordan indsamler vi oplysninger?

Oplysninger indsamles ved brug af undersøgelser, vores feedback-forum, cookies og identifikatorer (enhedsidentifikations-id), javascript, billeder og pixel tags.

Hver af de ovennævnte genererer log-filer, der indeholder dato-/tidsstempler, IP-adresser, enhedstype, browsertype, operativsystem, ISP-henviser/exit-sider, enhedsidentifikations-ID og/eller reklame-ID, lokale delte objekter og event-/clickstream-data.

Aktiv brugerdataindsamling indsamler data via spørgeskemaer og undersøgelser, der kan distribueres via hjemmesider, apps eller e-mail (hvis der findes en tilladelse).

De oplysninger, der indsamles gennem vores tjenester, er desuden beriget med henblik på at generere yderligere metadata, der indeholder GeoIP, Human Robot prob, Human Frequency, Household Frequency

Definitioner af informationstype:

Internet Protocol ("IP") - adresse, som er en entydig streng af numre, der automatisk tildeles din enhed, når du går på internettet

Tracking scripts, som er elektroniske filer, der giver mulighed for en hjemmeside at tælle de brugere, der har besøgt den pågældende side eller at få adgang til bestemte cookies

Sporingspixler, også kendt som klare GIF'er, beacons, spotlight tags, er en metode til at videregive oplysninger fra brugerens computer til en tredjeparts hjemmeside

Lokale delte objekter, som f.eks. Flash-cookies og lokal lagring, som f.eks. HTML5

Enhedsidentifikation ("ID"), som er et karakteristisk nummer forbundet med en smartphone eller lignende håndholdt enhed, men som er anderledes end et hardware-serienummer

Annoncerings-id, som er et unikt, brugerdefineret identifikationsnummer til annoncering, der er knyttet til en enhed (f.eks. bruger IOS-identifikatoren til annoncering (eller "IDFA"), og Android bruger Google Advertising ID)

GeoIP, omtrentlig fysiske placering (for eksempel på lande, by eller postnummerniveau) af en brugers computer eller enhed, afledt af IP-adressen på den pågældende computer eller enhed;

HumanRobot, en sandsynlighedsbaseret klassificering af sandsynligheden for, at en hjemmesidebesøgende er et rigtigt menneske versus et script/en online robot, skabt med det ene formål at skabe falsk trafik.

Human Freq, antallet af gange en person besøgte et stykke online indhold. De fleste webanalyseløsninger rapporterer kun enhedsfrekvens. Vi vurderer den menneskelige frekvens.

Household Freq, hvor mange gange en person fra samme husstand besøgte et stykke online indhold. De fleste webanalyseløsninger rapporterer kun enhedsfrekvens. Vi vurderer husstandsfrekvensen.

Hvorfor bruger vi cookies og mobilannoncør-id'er?

En cookie er en lille tekstfil, der sendes til din computer via din webbrowser, når du besøger visse hjemmesider. Tænk på en cookie som et ID-kort, der er unikt for en given browser. Cookiens opgave er at meddele hjemmesiden, når du vender tilbage til den. Normalt er formålet at give hjemmesiden mulighed for at huske noget om din enhed på et senere tidspunkt.

Cookies bør ikke forveksles med vira eller programmer, som kan udføres på din computer. Cookies er i sig selv ikke skadelige.  De er bare tekst-filer, der giver en hjemmeside mulighed for at gemme en begrænset mængde tekst.

De fleste hjemmesider bruger cookies. Cookies kan fortælle hjemmesiden, hvor ofte du besøger bestemte websider, hvilket igen hjælper aviser og lignende med at afgøre, hvilken slags information du finder interessant.

Cookies bruges også i mange online shopping-systemer til at holde styr på de varer, du har lagt i den virtuelle indkøbskurv.

Antallet af gange du har besøgt en hjemmeside

Har du nogensinde undret dig over, hvordan YouTube kan huske lydstyrkeindstilling på videoafspilleren, hver gang du vender tilbage for at se flere videoer? Det er cookies, der udøver deres magi.

Er du nogensinde blevet tilbudt mulighed for at få en hjemmeside til at huske dit brugernavn og måske også din adgangskode, så du ikke behøver at logge ind, hver gang du vender tilbage? Igen, det er cookies, der er på spil.

Cookies og enheds-id'er tillader os at knytte oplysninger til en bestemt enhed. Uden cookies eller mobilannoncør-id'er kunne online-indkøbssystemet ikke vide, hvilket produkt der blev lagt i hvilken indkøbskurv? Om 20 sidevisninger blev genereret af 20 enheder eller af en enhed? Om lydstyrkeindstillingen på videoen bør være slået fra på én enhed eller på alle enheder?

AudienceProject bruger flere forskellige typer cookies, afhængigt af enheden og det pågældende operativsystem, da forskellige systemer kræver forskellige slags cookies.

Vi har tidligere modtaget klager vedrørende invitationer, der blev ved med at poppe op, selv efter brugere havde besluttet sig for ikke at deltage i undersøgelsen. I de fleste tilfælde var problemet relateret til software, der blev ved med at slette browser cookies fra brugerens computer. Uden cookien kan vi ikke registrere afvisninger eller brugere, der allerede har deltaget. For at håndtere dette problem bruger vi også lokal lagring, som tillader os at oprethold din karantænestatus. Når du beslutter dig for ikke at deltage i en undersøgelse, så ønsker vi at respektere dette ønske.

Mobilenheder som smartphones og tablets bruger normalt browser cookies, lokal lagring eller mobilannoncør-id, mens desktop-computere ofte bruger browser-cookies og/eller lokal lagring til opbevaring af bruger-id'er.

Hvilke domæner bruges til cookies? UserReport.com og tilhørende underdomæner såsom tag.userreport.com, *.userreport.com eller ics.userreport.com

Hvilke oplysninger giver vi til tredjeparter?

Vi kan dele oplysninger med tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, virksomheder, der køber vores markedsundersøgelsestjenester: Logdata indsamlet på websteder, der er mærket med AudienceProject-tags, samt samlede, anonymiserede oplysninger, der er et resultat af analysen af ​​sådanne logdata til en række forskellige medie- og markedsundersøgelsesformål.

Hertil kommer, at vi kan gøre brug af respondentens samtykkende fremkaldte baggrundsoplysninger i kombination med den opgivne e-mail-adresse og browser-historik for at indlede markedsundersøgelser. Oplysningerne bruges til at målrette undersøgelser til for eksempel bestemte aldersgrupper eller kønsgrupper.

Vi bruger også enheds-id'et og den indsamlede browser-data til at opbygge profiler på brugere, der indeholder ikke-personligt identificerbare oplysninger offentligt, og vi kan desuden dele det med vores partnere - såsom udgivere eller annoncører (der kan benytte disse oplysninger til at vise dig målrettede annoncer) eller forbundne websider. Vi vil ikke gøre brug af de faktiske oplysninger, der gives i besvarelserne, til målrettede formål.

Tjenesteudbydere. Vi kan ansætte tredjepartsfirmaer og enkeltpersoner til at gøre vores tjenester lettere, til at yde tjenesterne på vores vegne, til at udføre tjenester relateret til administrationen af ​​tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til, vedligeholdelse, hosting og databasehåndtering og administration). Disse tredjeparter har udelukkende adgang til dine personligt identificerbare oplysninger og logdata for at udføre disse opgaver på vores vegne, og er forpligtet til ikke at videregive eller bruge dem til andre formål.

Hvis deling af data (efter vores bedste vurdering) anses for nødvendigt for at overholde relevante love og lovhåndhævelse. AudienceProject samarbejder med myndigheder og retshåndhævende embedsmænd og private parter for at håndhæve og overholde loven. Vi vil offentliggøre oplysninger og logdata til regeringen eller retshåndhævende myndigheder eller private parter som vi, efter vores eget skøn, ser det nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at reagere på krav og juridisk proces (herunder, men ikke begrænset til, stævninger), for at beskytte ejendommen og rettighederne af UserReport eller en tredjepart, for at beskytte sikkerheden for offentligheden eller enhver person, eller for at forhindre eller stoppe aktiviteter vi kan opfatte som værende, eller udgøre en risiko for at være, ulovligt eller berettiget til retslig handling

AudienceProject kan sælge, overføre eller på anden vis dele nogle eller alle sine aktiver, herunder oplysninger og logdata, i forbindelse med fusion, erhvervelse, reorganisering eller salg af aktiver eller i tilfælde af konkurs. Du og andre brugere vil have mulighed for at fravælge en sådan overførsel, hvis den nye enheds planlagte behandling af dine oplysninger afviger væsentligt fra den, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Hvordan kan du ændre eller kontrollere, hvad der indsamles?

Du kan styre de typer data, AudienceProject indsamler, få hjælp til at slette dine enheds-id'er eller kontakte os for at høre mere gennem vores privatlivsportal. Følg linket herunder for at se dine muligheder:

https://privacy.audienceproject.com/

Hvordan kan denne privatlivspolitik ændres?

Vi kan ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden, og alle ændringer vil være effektive fra og med det tidspunkt, vi offentliggør dem. Hvis vi mener, at der er en væsentlig ændring af denne privatlivspolitik eller vores dataindsamling og brugspraksis, vil vi på vores hjemmesider angive, at vores privatlivspolitik er ændret, før ændringen bliver effektiv. Den version af privatlivspolitikken, der så offentliggøres, erstatter alle tidligere versioner. Din fortsatte adgang til eller brug af nogen af tjenesterne vil blive betragtet som en accept af privatlivspolitikken.

Vi opfordrer dig til at vende tilbage til denne webside og gennemgå denne fortrolighedspolitik regelmæssigt, så du forbliver opmærksom på de vilkår og betingelser, der gælder for dig.

Andre nyttige oplysninger om dine personlige oplysninger

Databeskyttelse gennem Design

På intet tidspunkt har analyse- eller annoncetech-industrien brug at vide, hvem du virkelig er. Analyse- eller annoncetech behøver ikke at vide, hvad dit rigtige navn er, hvad din forældres rigtige navne er, din faktiske adresse eller enhver anden oplysning, der identificerer dig som dig til et andet menneske.

Analyse og annoncetech er drevet af algoritmer, og disse algoritmer virker i et abstrakt rum, hvor din sande identitet ikke er vigtig. De fleste annoncetech kender dig som et tilfældigt tal, der er tildelt til dig. Alle dine interesser repræsenteres også af tilfældige tal. Hvor du bor, er endnu et. Annoncetech-algoritmer går kun op i relationerne mellem disse tal, ikke hvad tallene faktisk repræsenterer i den virkelige verden.

Sådan fungerer det: Du får tildelt et tilfældigt tal, f.eks. 123, til at repræsentere dig. Derefter vil analyse og annoncetech forsøge at knytte dit nummer, 123, med det antal kasser, der repræsenterer produkter eller tjenester, du måske kunne være interesseret i. For eksempel kunne kasse A være mennesker, der har brug for en ferie og kasse B kunne være mennesker, der kunne være fristet til at købe en ny BMW. Ideelt set, hvis du virkelig har brug for en ferie, og nogen virkelig ønsker at sælge dig den ferie, så bør der opstå en forbindelse mellem 123 og A.

Fra et analyse- og annoncetech-perspektiv er nummeret 123 knyttet til boksen A. Algoritmen behøver ikke at bruge etiketter som "Alice Anderson" eller "Bob Biermann", fordi tallene 1 og 2 udfører opgaven fyldestgørende -- fra et matematisk synspunkt.

På et tidspunkt bliver din sande identitet interessant, længe efter at annonce-tech har forladt scenen. På et tidspunkt er der måske nogen (f.eks. et menneske eller en robot), der har brug for at udskrive dit rigtige navn og adresse på en papkasse, lægge dit bestilte produkt indeni og sende det med DHL. Indtil dette tidspunkt er dit navn, din adresse eller andre personligt identificerbare oplysninger totalt ligegyldige for alle. Ingen er interesserede i det, og der er ikke nogen reklamealgoritme, der har brug for at vide det.

Hele AudienceProjects platform er designet omkring dette princip. Enheder og personer er tildelt tilfældige tal, vi indsamler eller lagrer ikke personlige identifikatorer, medmindre der er klart samtykke og et klart formål med en sådan dataindsamling.  Data bliver som standard anonymiseret af vores systemer.

Dataopbevaringstid

Den periode, som vi opbevarer oplysninger i, varierer alt efter informationens brug. I nogle tilfælde er der lovmæssige krav til at beholde data i en minimumsperiode. Medmindre der er et specifikt lovkrav til at vi opbevarer oplysningerne, planlægger vi udelukkende at beholde dem i den tid, som er nødvendig for at opfylde et legitimt forretningsbehov.

Børn

Tjenesterne er ikke beregnet til brug af børn, især ikke børn under 13 år. Ingen under 13 år skal opgive personlige oplysninger gennem undersøgelser eller bruge vores feedback-fora. Hvis det konstateres, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra en person under 13, vil vi straks slette disse oplysninger.

Hvor og hvordan lagres data fra tjenesterne?

AudienceProject-systemer er designet og bygget med databeskyttelse som et af de vigtigste hensyn. Vores data gemmes af førende tredjeparts databaseudbydere og kan ikke åbnes af andre personer eller systemer. Desuden er medarbejdere fra AudienceProject, der har adgang til dataene for at levere tjenester til kunder eller til systemudviklingsformål, blevet orienteret om, hvad der udgør en acceptabel behandling af data.

Du kan læse mere om vores organisationsmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger https://gdpr.audienceproject.com/

Hvordan du kan kontakte AudienceProject?

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne privatlivspolitik? eller vores behandling af dine personlige oplysninger? Skriv til os ved at sende en e-mail til privacy@audienceproject.com eller pr. post til:

AudienceProject Aps
Ryesgade 3F, 3. sal
2200 København N
Danmark
Version 1.1